O Projekcie

Patriotyczna walka to nie tylko bitwa na szable czy karabiny. Ważne, jeśli nie równie ważne, jak żołnierskie i powstańcze zmagania jest to, co często umyka uwadze w edukacji szkolnej. Wytworzenie wspólnoty, scalenie i dotarcie z patriotycznym, przekonującym przekazem do jak najliczniejszej grupy ludzi, zjednoczenie społeczeństwa, przekonanie do wspólnego wysiłku w obliczu zagrożenia z zewnątrz, wezwanie do obrony, czy powstańczej walki. Jak tego dokonać? Jakimi środkami, sposobami, metodami?

Chcemy wspólnie z młodymi ludźmi spojrzeć jak udawało się jednoczyć Polaków wokół idei patriotycznych, narodowych, niepodległościowych. Praktycznie nieznane są fakty o błyskawicznym rozwoju prasy podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, kiedy powołano w ramach rządu powstańczego Wydział Instrukcji Narodowej, czyli I ministerstwo propagandy, wydającej "Gazetę rządową". Równocześnie szybko rozpowszechniane były słynne symbole, np. sztandar Żywią i Bronią. Podczas kolejnych powstań narodowych i wojen udoskonalane były sposoby mobilizowania społeczeństwa, nawoływania do wsparcia i solidarności. Symbole Walczące to warsztat edukacji historycznej i medialnej, w którym będziemy starali się pokazać, że operowanie bezpośrednim, jasnym przekazem było także sposobem walki i oporu.